En kurs i krut

Utbildning av fyrverkare

Första fyrverkeriskolan 2008. På bilden Linda Norrgård Anna af Hällstrom. Patrick Hjelt, Johan Lillhannus, Simon Cederqvist, Kimmo Hovi, Emil Grönroos, Juila Petterson-Hakava, Christian Lindholm

Första fyrverkeriskolan 2008. På bilden Linda Norrgård Anna af Hällstrom. Patrick Hjelt, Johan Lillhannus, Simon Cederqvist, Kimmo Hovi, Emil Grönroos, Juila Petterson-Hakava, Christian Lindholm

Skolan utbildar personer till fyrverkare med målsättningen att dessa inte skall vara “sprängare” utan förstå fyrverkeriet som en konstform. Utbildningen  “En kurs i krut” ordnats enligt behov. Dess mål är att ge deltagarna kompetens i att fungera som assisterande fyrverkare. Kursen ordnas även som informationskurs för räddningsmyndigheter eller andra grupper som behöver veta mer om fyrverkerier. Vi lär även hur man komponerar ett musikfyrverkeri.

Utbildningen kan ordnas även för företag, sammanslutningar eller t.ex frivilliga brandkårer som vill lära sig att själv arrangera ett musikfyrverkeri till sin sommarfest..  

Proffsfyrverkerier vs. konsumentfyrverkerier

Varje nykter och 18 år fylld medborgare kan enligt finsk lag skjuta fyrverkerier när som helst på året och med pjäser som är godkända för allmän försäljning av TUKES. Dessutom behöver man tillstånd av lokal räddningsmyndighet, förutom på nyåret. Fyrverkeriskolan kan undervisa i hur man med konsumentpjäser kan designa och förverkliga ett snyggt konsumentfyrverkeri .

Personer som har nödvändig utbildning och arbetar med med tillstånd av TUKES kan arrangera proffsfyrverkerier. I dessa får man använda alla typer av pyrotekniska produkter. Fyrverkeriskolan utbildar personer i att arbeta med professionella pyrotekniska pjäser och i att arrangera proffsfyrverkerier.

 

One Comment:

  1. Bravo, otroligt.
    God ide med fyrverkiskola!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *