Kurs i krut för proffs

Proffsfyrverkerier – med alla typer av pyrotekniska produkter.

Utbildningsväg_seEnligt TUKES regler får fyrverkerier med proffspjäser arrangeras enbart av personer som är licenserade till detta av ett företag som har TUKES tillstånd att ordna fyrverkerier. Att bli ansvarig fyrverkare kräver alltså att man tillhör ett ”fabriksstall”, att man har lämplig utbildning och även praktik.

Fyrverkare eller egentligen ”assisterande fyrverkare ” kan varje 18 år fylld person vara förutsatt att man har lämplig säkerhetsutbildning och handledning.

Att designa fyrverkerier kan egentligen vem som helst som har intresse för detta och lämplig färdighet.

Att ha sprängarexamen  (fi: panostaja) ger ingen kompetens att skjuta fyrverkerier, men arbete med fyrverkerier kan ge praktik som krävs för att avlägga sprängarexamen.

Att arbeta med konserter eller andra evenemang där pyroteknik används i effektsyfte kräver att man har en sprängarexamen av typ A-E dvs effektsprängarkort.

Fyrverkeriskolan har utbildningsvägar för all kompetens som behövs för att arbeta med fyrverkerier. Tillståndet att vara ansvarig fyrverkare kan ges bara av ”fabriken”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *