Fakta om fyrverkeri

Vem får och när får man skjuta fyrverkerier ?

Konsumentraketer i fyrverkerifestival

Konsumentraketer i fyrverkerifestival

Vem som helst, nykter 18 år fylld och med skyddsglasögon på näsan, får skjuta fyrverkerier med konsumentpjäser när som helst under året. För detta behövs ett fyrverkeritillstånd från räddningsmyndighet. Undantaget är nyåret, då inga tillstånd krävs.  Samma gäller i många delar av landet under “villa-avslutningen”.

“Konsumentpjäser” är pjäser som är godkända för allmän försäljning. Man kan köpa  dem från ett företag som säljer pjäser, enklast via en webbshop.

Det är en del byråkrati med att ordna sitt eget fyrverkeri. Fyrverkeriskolan kan ge kompetensen att ansöka om och skjuta ett säkert konsumentfyrverkeri. 

Professionella fyrverkerier får skjutas bara av företag som har TUKES licens för detta.  I professionella fyrverkerier får man använda alla typer av pjäser, inklusive sådana som inte säljs åt konsumenter.  Utvalet är mycket stort. För att arbeta med professionella fyrverkerier krävs kompetens och utbildning som t.ex Fyrverkeriskolan kan ge.

För alla fyrverkerier gäller, utom under nyårsnatten, att miljömyndigheter kan av bullerskäl sätta gränser för när man får skjuta. Gränserna är annorlunda i tät- eller glesbygder liksom för tysta eller ljudliga fyrverkerier.

Fyrverkeri och försäkringar

Alla som skjuter professionella fyrverkerier har en ansvarsförsökring som täcker skador om något skulle ske. För konsumenter är detta problematiskt; ordnar man själv en föreställning hemma för familjen och sina vänner så täcker hemförsäkringen sannolikt skador om något skulle ske. Men ber man en “bestman” att fixa ett fyrverkeri med konsumentpjäser till en ungdomsgård där bröllopsfesten skall hållas, så är i värsta fall “bestmannen” personligen ansvarig för möjlig skada.  Värt att begrunda!

Var kan man skjuta fyrverkeri?

dreamstimesmall_27717986När man skjuter av en fyrverkeripjäs slungas det (oftast) upp en projektil upp i luften som exploderar på 30-300m höjd, i en “eldboll” med tio- till hundaratals meter i diameter. Om projektilen av nån orsak inte slungas upp, så kan eldbollen bildas på marknivå, och står man för nära pjäsen skadar man sig eller får eld på brandsfarliga föremål. Därför finns det alltid ett säkerhetsavstånd som beror på pjäsens typ och storlek.

Detta betyder att alla platser inte är lämpliga att skjuta fyrverkeri från. Platsen är lämplig om det finns plats för publiken där de både ser och är trygga, och om det finns tillräckligt med fritt utrymme runt skjutplatsen och det inte finns några “känsliga objekt” i närheten. Fyrverkaren skall också kunna övervaka att obehöriga eller djur inte kan komma in på säkerhetsområdet. Våt skog fattar inte eld av fyrverkeripjäser men torr mark eller skog kan göra det.  Råkar det finnas en bensinstation precis bakom muren där man skjuter, så har man definitivt valt fel skjutställe!

Alla platser passar inte för fyrverkeri. Så om du absolut skall ha fyrverkeri på ditt kalas, välj ett sånt ställe för kalaset där det går att skjuta.

Vad får man göra med fyrverkeripjäser

Man varken får eller bör bygga om fyrverkeripjäser. De skall alltid användas så som tillverkaren anger. För konsumenter innebär detta också att man inte får bygga ihop konsumentpjäser med t.ex en stubintråd så att fler pjäser tänds efter varandra med samma tändning. Konsumenten bör tända sina pjäser med en låga.

Proffsfyrverkaren modifierar inte sina pjäser, men man bygger  ihop dem på olika sätt; med fördröjare, krutsträngar osv. Skillnaden ligger i utbildning. Proffsfyrverkaren vet vad han gör och vad som är säkert. En proffsfyrverkare från ett fyrverkeriföretag kan utmärkt väl skjuta ett sammankopplat konsumentfyrverkeri på bakgården under bröllopsfesten med proffstillstånd, och då försvinner försäkringsproblematiken.

Olika typer av fyrverkerier

Det finns flera typer av fyrverkerier. Man kan skjuta fyrverkerier utan musik eller  med musik . Ett musikfyrverkeri (även kallat pyromusikal) bör vara komponerat, dvs musiken och fyrverkeriets effekter skall vara synkroniserade och samverka. Att spela “bakgrundsmusik” till ett fyrverkeri gör det inte till ett musikfyrverkeri. Denna avarten är ett grovt otyg och tecken på bristande yrkesstolthet hos fyrverkaren..

Parkillumination från Frankrike, 1700-talet

Parkillumination från Frankrike, 1700-talet

En illumination är  en specialart av fyrverkeri där “ingenting flyger”.  Man kan belysa träd, byggnader ett t.ex statyer med olika slags färger och effekter.En illumination kan vara helt tyst, men är bäst med musik.

Denna sofistikerade konstform praktiseras bl.a. i Frankrike där det finns lämpligt med stora parker och slott att agera som fond.

Med illumination och genom att använda pjäser som inte exploderar i luften kan man bygga sk. tysta fyrverkerier

Vid rockkonserter och TV sändningar  används ofta pyroteknik som kallas effekter, dvs pjäser som är konstruerade att kunna användas inomhus. Med effekter kan man bygga inomhusfyrverkererier. Trots att effekterna är små, är det inte billigare utan tvärtom. Effekterna har pga. sin konstruktion små säkerhetsavstånd, så de kan användas på platser då människor står aldeles bredvid.

Vem producerar fyrverkerierpjäser eller föreställningar ?

Maltes laddar 12-tummare

Maltes laddar 12-tummare

En stor del av världens fyrverkeripjäser tillverkas i Kina, men det finns stora tillverkare i de flesta länder, även i Europa. I det lilla EU-landet Malta finns 5 fyrverkeritillverkare, detta av kulturella orsaker.  I Norden finns det inga tillverkare mera, och produkter till Finland importeras från Kina eller köps från kvalitetstillverkare i  Spanien, Italien, eller Tyskland. Fyrverkeriföreställningar produceras av ett flertal företag i Finland.

 

 

Comments are closed