Sommarsymposium 2009

IMG_0244Ett sommarsymposium med teknologorkestern Humpsvakar i Kvigos. Årets tema varm av någon underbar orsak, “Houston, we have a problem”. En stor flotte och på den en jättelik rymdraket, med starttorn och servicebyggnad stod vid stranden. Ur högtalarna strömmade hektiska start och kontrollprocedurer medan flotten långsamt halades ut på havsviken. Så kom nedräkningen – och sedan ingenting. “Houston….” en gigantisk färgglad explosion ute på det mörka vattnet som speglades mot den spegelblanka havsytan. Sedan regnade det ned fyrverkeristjärnor över viken i ca 5 minuter till tonerna av “Valkyriernas ritt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *